وب سایت اصلی دانشگاه | دانشجویان و اساتید(سیدا) | اتوماسیون اداری

ليست دوره های آموزشی سازمان

استفاده از فیلتر
فیلتر بر اساس:
 موضوع دوره آموزشی: تعداد ساعات از: تا:
نوع درس: شناسه دوره: سرفصل:
بعد از تعیین معیارهای فیلتر، دکمه جستجو را کلیک نمائید.
     
 
صفحه‌ی تا 8     نمایش صفحات : 1 تا 8   359 :تعداد کل رکوردها
 
ردیفنام دوره آموزشینوع درس شناسه تعداد ساعاتحجم سرفصل(KB)سرفصل
۱ آشنايي با آيين نامه امتحانات تخصصی 1130-2 8 0 8
۲ آشنايي با قانون كار و تامين اجتماعي نامشخص 1141 25 71 25
۳ آشنايي با قوانين و آيين‌نامه‌هاي پژوهشي نامشخص 1127 8 50 8
۴ آشنايي با مهارتهاي زندگي نامشخص 1128 16 65 16
۵ آشنايي مقدماتي با حسابرسي كامپيوتري نامشخص 1063 24 67 24
۶ آموزش آيين نگارش و مكاتبات اداري نامشخص 1113 24 11 24
۷ آموزش تدوين برنامة‌ درسي نامشخص 1133 8 68 8
۸ آموزش فعالان اجاريي نماز نامشخص 11227 8 0 8
۹ آموزش مديريت اقامه نماز نامشخص 11226 8 0 8
۱۰ آموزش‎ نكات ايمني قبل، حين و بعد از زلزله نامشخص 1104 16 62 16
۱۱ اقتصاد سنجي كاربردي نامشخص 1062 24 57 24
۱۲ الگوهاي آموزش و بهسازي منابع انساني در سازمانها(مرحله سوم) نامشخص 1146 22 74 22
۱۳ برنامه درسي آئين كارگزاري در اسلام نامشخص 1116 16 59 16
۱۴ برنامه درسي دوره انتظامات- مرحله دوم نامشخص 1109 44 74 44
۱۵ برنامه درسي دوره بهداشت عمومي نامشخص 1125 24 75 24
۱۶ برنامه درسي دوره رانندگان نامشخص 1106 44 64 44
۱۷ برنامه درسي دوره كارگزيني نامشخص 1105 90 72 90
۱۸ برنامه درسي كارگاه مديريت خوابگاه ها نامشخص 1121 40 91 40
۱۹ برنامه درسي ورزش و تندرستي نامشخص 1123 32 65 32
۲۰ تخليه تلفني عمومی 101 6 0 6
۲۱ حركات اصلاحي 1 عمومی 1130 16 0 16
۲۲ حركات اصلاحي(1) نامشخص 1030 16 69 16
۲۳ حركات اصلاحي(2) نامشخص 1131 16 61 16
۲۴ دوره آشنايي با آيين نامه‎هاي آموزشي نامشخص 1115 8 52 8
۲۵ دوره آموزش سطح (1) حراست‌ها نامشخص 1139 30 38 30
۲۶ دوره آموزش ضمن خدمت نگهبانان ومتصديان انتظامات نامشخص 1108 85 162 85
۲۷ دوره آموزش فنون اداري نامشخص 1103 60 73 60
۲۸ دوره آموزشي اصول و فنون مذاكره نامشخص 1148 12 52 12
۲۹ دوره آموزشي اصول و مباني مديريت ورزشي نامشخص 1138 32 58 32
۳۰ دوره آموزشي اطفـاء حريـق نامشخص 1143 8 51 8
۳۱ دوره آموزشي روش‌هاي برقراري ارتباط تلفني نامشخص 1140 4 54 4
۳۲ دوره آموزشي كاركنان دايره امتحانات نامشخص 1145 8 55 8
۳۳ دوره آموزشي نماز و احكام آن نامشخص 1136 32 26 32
۳۴ دوره الگوهاي آموزش و بهسازي منابع انساني در سازمانها نامشخص 1119 24 71 24
۳۵ دوره توجيهي كاركنان جديدالاستخدام در دانشگاه آزاداسلامي نامشخص 1114 18 111 18
۳۶ دوره هاي دانش افزايي نامشخص 104 24 0 24
۳۷ روابط عمومي نامشخص 102 8 0 8
۳۸ روشهاي برقراري ارتباط موفق نامشخص 1110 16 42 16
۳۹ روشهاي نظم دهي به محيط كار نامشخص 1137 8 72 8
۴۰ كارآموزي مدارس سما نامشخص 103 15 0 15
۴۱ كارگاه آموزشي پرورش خلاقيت فردي و گروهي نامشخص 1142 14 61 14
۴۲ كارگاه مديريت عملياتي نامشخص 1111 24 84 24
۴۳ كمكهاي اوليه و فوريتهاي پزشكي در سوانح عمومی 1132 36 0 36
۴۴ گرامر ومكالمه زبان انگليسي نامشخص 1126 36 0 36
۴۵ مباني تكريم ارباب رجوع نامشخص 1144 8 67 8
۴۶ مديريت زمان عمومی 1129 16 86 16
۴۷ مسئولان دفتر نامشخص 1102 16 0 16
۴۸ معرفي نرم افزار OFIS تخصصی 110 8 0 8
۴۹ مقاله نويسي به شيوه نوين تخصصی 1066 16 0 16
۵۰ نــرم افــزار Eviews نامشخص 1061 24 58 24