مشاهد دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: كمكهاي اوليه و اقدامات عمومي قبل و بعد از زلزله شناسه دوره آموزشی: 1404
تعداد ساعات: 17 نوع درس: عمومی
مجوز دوره: 85/1/4/31 تاریخ مجوز: ۱۳۸۵/۰۱/۰۴
گستره جغرافيايي: واحد ظرفيت كلاس: 25
مدير دوره : سيدجلال منتظري مدرسين دوره:
تاريخ شروع دوره: ۱۳۸۵/۰۳/۰۵ تاريخ پايان دوره: ۱۳۸۵/۰۳/۰۸
مخاطبان دوره: جنسيت مخاطبان: مختلط
شرايط شركت كنندگان: كليه كاركنان و اعضاي هيئت علمي
توضیحات:
مشاهد سرفصل: فاقد سرفصل