مشاهد دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: قرائت و مفاهيم قران كريم شناسه دوره آموزشی: 4208
تعداد ساعات: 18 نوع درس: عمومی
مجوز دوره: 85/1/4/31 تاریخ مجوز: ۱۳۸۵/۰۱/۳۱
گستره جغرافيايي: واحد ظرفيت كلاس: 40
مدير دوره : علي محمد پورملك مدرسين دوره:
تاريخ شروع دوره: ۱۳۸۵/۰۳/۲۷ تاريخ پايان دوره: ۱۳۸۵/۰۴/۰۳
مخاطبان دوره: کارمندان و هیات علمی جنسيت مخاطبان: مختلط
شرايط شركت كنندگان: كليه كاركنان و اعضاي هيئت علمي
توضیحات:
مشاهد سرفصل: فاقد سرفصل