مشاهد دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: كتابداري و اطلاع رساني مقدماتي 1 شناسه دوره آموزشی: 1501
تعداد ساعات: 40 نوع درس:
مجوز دوره: 85/1/4/31 تاریخ مجوز: ۱۳۸۵/۰۱/۰۴
گستره جغرافيايي: واحد ظرفيت كلاس: 10
مدير دوره : مرحوم زهره مفيديان مدرسين دوره:
تاريخ شروع دوره: ۱۳۸۵/۰۴/۱۶ تاريخ پايان دوره: ۱۳۸۵/۰۶/۱۶
مخاطبان دوره: کارمندان جنسيت مخاطبان: مختلط
شرايط شركت كنندگان: كاركنان كتابخانه
توضیحات:
مشاهد سرفصل: فاقد سرفصل