مشاهد دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: آشنايي با نرم افزار EXCEL 97 (مقدماتي) شناسه دوره آموزشی: 1604
تعداد ساعات: 40 نوع درس:
مجوز دوره: 88/4/22 تاریخ مجوز: ۱۳۸۸/۰۲/۰۵
گستره جغرافيايي: واحد ظرفيت كلاس: 20
مدير دوره : سيدجلال منتظري مدرسين دوره:
تاريخ شروع دوره: ۱۳۸۸/۱۱/۱۳ تاريخ پايان دوره: ۱۳۸۸/۱۱/۱۵
مخاطبان دوره: کارمندان جنسيت مخاطبان: مختلط
شرايط شركت كنندگان: كليه كاركنان و اعضاء‌ هيات علمي دانشگاه آزاداسلامي كه دوره آشنايي با كامپيوتر و ويندوز 98 را گذرانده‎اند.
توضیحات:
مشاهد سرفصل: 1604.doc