مشاهد دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: بحث مهدويت «معرفت و شناخت، عشق و انتظار نسبت به امام زمان (عج)» شناسه دوره آموزشی: 4310
تعداد ساعات: 16 نوع درس:
مجوز دوره: 88/4/22 تاریخ مجوز: ۱۳۸۸/۰۲/۰۵
گستره جغرافيايي: واحد ظرفيت كلاس: 70
مدير دوره : سيدجلال منتظري مدرسين دوره:
تاريخ شروع دوره: ۱۳۸۸/۰۸/۱۶ تاريخ پايان دوره: ۱۳۸۸/۰۸/۱۷
مخاطبان دوره: کارمندان و هیات علمی جنسيت مخاطبان: مختلط
شرايط شركت كنندگان: - كليه كاركنان رسمي تمام وقت آزمايشي يا قطعي در دانشگاه آزاد اسلامي
توضیحات:
مشاهد سرفصل: 4310.doc