مشاهد دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: برنامه درسي ورزش و تندرستي شناسه دوره آموزشی: 1123
تعداد ساعات: 32 نوع درس:
مجوز دوره: 88/4/22 تاریخ مجوز: ۱۳۸۸/۰۲/۰۵
گستره جغرافيايي: واحد ظرفيت كلاس: 30
مدير دوره : سيدجلال منتظري مدرسين دوره:
تاريخ شروع دوره: ۱۳۸۸/۰۷/۲۸ تاريخ پايان دوره: ۱۳۸۸/۰۷/۳۰
مخاطبان دوره: کارمندان جنسيت مخاطبان: مختلط
شرايط شركت كنندگان: -كليه افراد شاغل به كار رسمي يا آزمايشي در دانشگاه آزاداسلامي -برخوردار بودن از سلامت كامل جسمي بنابه نظر پزشك عمومي دانشگاه يا مربي متخصص بصورت سرپايي
توضیحات:
مشاهد سرفصل: 1123.doc