مشاهد دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: Linux Fundamental& Administration شناسه دوره آموزشی: 1618
تعداد ساعات: 30 نوع درس:
مجوز دوره: 89/169549 تاریخ مجوز: ۱۳۸۸/۰۵/۲۰
گستره جغرافيايي: واحد ظرفيت كلاس: 20
مدير دوره : سيدجلال منتظري مدرسين دوره:
تاريخ شروع دوره: ۱۳۸۸/۰۵/۲۵ تاريخ پايان دوره: ۱۳۸۸/۰۶/۰۲
مخاطبان دوره: کارمندان و هیات علمی جنسيت مخاطبان: مختلط
شرايط شركت كنندگان: 1- داشتن حداقل مدرك مورد قبول براي شركت در اين دوره فوق‎ديپلم يا كارشناس كامپيوتر 2- آشنايي با مفاهيم مقدماتي شبكه 3- آشنايي با يكي از سيستم عاملهاي شبكه
توضیحات:
مشاهد سرفصل: 1618.doc