مشاهد دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: درآمدي بر امر به معروف و نهي از منكر شناسه دوره آموزشی: 3145
تعداد ساعات: 12 نوع درس: عمومی
مجوز دوره: 88/4/22 تاریخ مجوز: ۱۳۸۸/۰۱/۲۵
گستره جغرافيايي: واحد ظرفيت كلاس: 75
مدير دوره : سيدجلال منتظري مدرسين دوره:
تاريخ شروع دوره: ۱۳۸۸/۰۶/۲۵ تاريخ پايان دوره: ۱۳۸۸/۰۶/۲۷
مخاطبان دوره: کارمندان و هیات علمی جنسيت مخاطبان: مختلط
شرايط شركت كنندگان: كليه كاركنان و اعضاي هيئت علمي
توضیحات:
مشاهد سرفصل: فاقد سرفصل