مشاهد دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: مديريت عملياتي شناسه دوره آموزشی: 2602
تعداد ساعات: 16 نوع درس:
مجوز دوره: 89/144383 تاریخ مجوز: ۱۳۸۴/۰۷/۰۵
گستره جغرافيايي: واحد ظرفيت كلاس: 20
مدير دوره : عبدالرضا جمالي مدرسين دوره:
تاريخ شروع دوره: ۱۳۸۴/۱۰/۱۷ تاريخ پايان دوره: ۱۳۸۴/۱۰/۱۹
مخاطبان دوره: کارمندان جنسيت مخاطبان: مختلط
شرايط شركت كنندگان: -مديران روابط عمومي واحدهاي دانشگاهي
توضیحات:
مشاهد سرفصل: 2602.doc