مشاهد دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: G.I.S و نرم‌افزار Arcview GIS 3.1 شناسه دوره آموزشی: 1626
تعداد ساعات: 20 نوع درس:
مجوز دوره: 88/4/22 تاریخ مجوز: ۱۳۸۸/۰۲/۲۵
گستره جغرافيايي: واحد ظرفيت كلاس: 20
مدير دوره : سيدجلال منتظري مدرسين دوره:
تاريخ شروع دوره: ۱۳۸۸/۰۴/۲۹ تاريخ پايان دوره: ۱۳۸۸/۰۴/۳۰
مخاطبان دوره: هیات علمی جنسيت مخاطبان: مختلط
شرايط شركت كنندگان: 1- عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي در رشته‌هاي كشاورزي و جغرافيا. 2- استخدام تمام‌وقت آزمايشي يا قطعي در دانشگاه آزاد اسلامي و توانايي كار با سيستم عامل ويندوز مطابق با سرفصلهاي برنامه درسي 1602 دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني.
توضیحات:
مشاهد سرفصل: 1626.doc