مشاهد دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: مقاله نويسي به شيوه نوين شناسه دوره آموزشی: 1066
تعداد ساعات: 16 نوع درس: تخصصی
مجوز دوره: 1390/0732/1066 تاریخ مجوز: ۱۳۹۰/۰۱/۲۰
گستره جغرافيايي: واحد ظرفيت كلاس: 40
مدير دوره : مرحوم زهره مفيديان مدرسين دوره:
تاريخ شروع دوره: ۱۳۹۰/۰۹/۱۳ تاريخ پايان دوره: ۱۳۹۰/۰۹/۱۳
مخاطبان دوره: هیات علمی جنسيت مخاطبان: مختلط
شرايط شركت كنندگان: كليه اعضاي هيئت علمي
توضیحات:
مشاهد سرفصل: فاقد سرفصل