مشاهد دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: آشنائي با شيوه هاي توليد و چاپ مقالات علمي در مجلات ISI شناسه دوره آموزشی: 3139
تعداد ساعات: 16 نوع درس:
مجوز دوره: 1390/0732/3139 تاریخ مجوز: ۱۳۹۰/۰۱/۲۰
گستره جغرافيايي: واحد ظرفيت كلاس: 40
مدير دوره : مرحوم زهره مفيديان مدرسين دوره:
تاريخ شروع دوره: ۱۳۹۰/۰۹/۰۵ تاريخ پايان دوره: ۱۳۹۰/۰۹/۰۵
مخاطبان دوره: هیات علمی جنسيت مخاطبان: مختلط
شرايط شركت كنندگان: 1-اعضاي هيات علمي تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامي 2-دانشجويان دوره دكتري تخصصي دانشگاه آزاد اسلامي
توضیحات:
مشاهد سرفصل: 3139.doc