مشاهد دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: دوره آموزشي نگهباني و انتظامات شناسه دوره آموزشی: 1150
تعداد ساعات: 32 نوع درس:
مجوز دوره: 88/4/22 تاریخ مجوز: ۱۳۸۸/۰۲/۲۵
گستره جغرافيايي: واحد ظرفيت كلاس: 30
مدير دوره : سيدجلال منتظري مدرسين دوره:
تاريخ شروع دوره: ۱۳۸۸/۰۱/۲۹ تاريخ پايان دوره: ۱۳۸۸/۰۱/۳۱
مخاطبان دوره: کارمندان جنسيت مخاطبان: مختلط
شرايط شركت كنندگان:
توضیحات:
مشاهد سرفصل: 1150.doc