مشاهد دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: ويندوز 98 تكميلي شناسه دوره آموزشی: 1621
تعداد ساعات: 40 نوع درس:
مجوز دوره: 88/4/22 تاریخ مجوز: ۱۳۸۸/۰۲/۲۵
گستره جغرافيايي: واحد ظرفيت كلاس: 30
مدير دوره : سيدجلال منتظري مدرسين دوره:
تاريخ شروع دوره: ۱۳۸۸/۰۱/۱۹ تاريخ پايان دوره: ۱۳۸۸/۰۱/۲۷
مخاطبان دوره: کارمندان جنسيت مخاطبان: مختلط
شرايط شركت كنندگان: 1- اشتغال به كار رسمي يا آزمايشي در دانشگاه آزاد اسلامي 2- دارا بودن حداقل ديپلم متوسطه
توضیحات:
مشاهد سرفصل: 1621.doc