مشاهد دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: آشنايي با نرم افزار power point شناسه دوره آموزشی: 1609
تعداد ساعات: 16 نوع درس:
مجوز دوره: 86/0/4/16 تاریخ مجوز: ۱۳۸۶/۰۴/۱۶
گستره جغرافيايي: واحد ظرفيت كلاس:
مدير دوره : سيدجلال منتظري مدرسين دوره:
تاريخ شروع دوره: ۱۳۸۶/۰۶/۱۴ تاريخ پايان دوره: ۱۳۸۶/۰۶/۱۵
مخاطبان دوره: هیات علمی جنسيت مخاطبان: مختلط
شرايط شركت كنندگان: 1-گذراندن دوره مقدماتي ويندوز98 2- اشتغال به كار در دانشگاه به عنوان عضو هيات علمي ويا كارمند رسمي - آزمايشي دانشگاه با مدرك ليسانس به بالا
توضیحات:
مشاهد سرفصل: 1609.doc