مشاهد دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: بهينه سازي روابط استاد و دانشجو شناسه دوره آموزشی: 1826
تعداد ساعات: 12 نوع درس: عمومی
مجوز دوره: 86/0/4/16 تاریخ مجوز: ۱۳۸۶/۰۴/۱۶
گستره جغرافيايي: واحد ظرفيت كلاس: 30
مدير دوره : سيدجلال منتظري مدرسين دوره:
تاريخ شروع دوره: ۱۳۸۶/۰۶/۱۷ تاريخ پايان دوره: ۱۳۸۶/۰۶/۱۷
مخاطبان دوره: کارمندان و هیات علمی جنسيت مخاطبان: مختلط
شرايط شركت كنندگان:
توضیحات:
مشاهد سرفصل: فاقد سرفصل