مشاهد دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: ترتيل خواني و تجويد قران كريم شناسه دوره آموزشی: 4207
تعداد ساعات: 32 نوع درس: عمومی
مجوز دوره: 86/0/4/16 تاریخ مجوز: ۱۳۸۶/۰۴/۱۶
گستره جغرافيايي: واحد ظرفيت كلاس: 20
مدير دوره : سيدجلال منتظري مدرسين دوره:
تاريخ شروع دوره: ۱۳۸۶/۰۱/۱۵ تاريخ پايان دوره: ۱۳۸۶/۰۱/۱۸
مخاطبان دوره: کارمندان و هیات علمی جنسيت مخاطبان: مختلط
شرايط شركت كنندگان:
توضیحات:
مشاهد سرفصل: فاقد سرفصل