مشاهد دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: مقاله نويسي علمي به زبان انگليسي شناسه دوره آموزشی: 3104
تعداد ساعات: 16 نوع درس:
مجوز دوره: 86/0/4/16 تاریخ مجوز: ۱۳۸۶/۰۴/۱۶
گستره جغرافيايي: واحد ظرفيت كلاس: 42
مدير دوره : سيدجلال منتظري مدرسين دوره:
تاريخ شروع دوره: ۱۳۸۶/۰۴/۲۸ تاريخ پايان دوره: ۱۳۸۶/۰۴/۲۹
مخاطبان دوره: هیات علمی جنسيت مخاطبان: مختلط
شرايط شركت كنندگان: 1- عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي 2-استخدام تمام وقت آزمايشي يا قطعي در دانشگاه آزاد اسلامي (غير باز نشسته و غير مامور از ساير ادارات)
توضیحات:
مشاهد سرفصل: 3104.doc