مشاهد دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: آشنايي با مشكلات دانشجويان و شيوه هاي برخورد با آن شناسه دوره آموزشی: 1811
تعداد ساعات: 14 نوع درس:
مجوز دوره: 86/0/4/16 تاریخ مجوز: ۱۳۸۶/۰۴/۱۶
گستره جغرافيايي: واحد ظرفيت كلاس: 20
مدير دوره : سيدجلال منتظري مدرسين دوره:
تاريخ شروع دوره: ۱۳۸۶/۰۱/۱۵ تاريخ پايان دوره: ۱۳۸۶/۰۱/۱۷
مخاطبان دوره: کارمندان جنسيت مخاطبان: مختلط
شرايط شركت كنندگان: 1-استخدام تمام وقت آزمايشي يا قطعي در دانشگاه آزاد اسلامي «غير بازنشسته وغير مأمور از ساير ادارات و مؤسسات» 2-رؤسا،معاونان،مديران،اعضاي هيات علمي و مسؤلين خوابگاه هاي دانشجويي
توضیحات:
مشاهد سرفصل: 1811.doc