مشاهد دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: روخواني و مفاهيم قران كريم شناسه دوره آموزشی: 4202
تعداد ساعات: 32 نوع درس: عمومی
مجوز دوره: 86/0/4/16 تاریخ مجوز: ۱۳۸۶/۰۴/۱۶
گستره جغرافيايي: واحد ظرفيت كلاس: 21
مدير دوره : سيدجلال منتظري مدرسين دوره:
تاريخ شروع دوره: ۱۳۸۶/۰۶/۱۰ تاريخ پايان دوره: ۱۳۸۶/۰۶/۱۵
مخاطبان دوره: کارمندان جنسيت مخاطبان: مختلط
شرايط شركت كنندگان: تمام كاركنان دانشگاه
توضیحات:
مشاهد سرفصل: فاقد سرفصل