مشاهد دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: آسيبهاي استعمال مواد مخدر شناسه دوره آموزشی: 7028
تعداد ساعات: 16 نوع درس: عمومی
مجوز دوره: 1390/0732/7028 تاریخ مجوز: ۱۳۹۰/۰۲/۰۱
گستره جغرافيايي: واحد ظرفيت كلاس: 80
مدير دوره : مرحوم زهره مفيديان مدرسين دوره:
تاريخ شروع دوره: ۱۳۹۰/۰۷/۱۲ تاريخ پايان دوره: ۱۳۹۰/۰۸/۱۴
مخاطبان دوره: کارمندان جنسيت مخاطبان: مختلط
شرايط شركت كنندگان: كليه كارمندان
توضیحات:
مشاهد سرفصل: فاقد سرفصل