مشاهد دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: روشهاي برقراري ارتباط موفق شناسه دوره آموزشی: 1110
تعداد ساعات: 16 نوع درس:
مجوز دوره: 86/0/4/16 تاریخ مجوز: ۱۳۸۶/۰۴/۱۶
گستره جغرافيايي: واحد ظرفيت كلاس: 50
مدير دوره : سيدجلال منتظري مدرسين دوره:
تاريخ شروع دوره: ۱۳۸۶/۰۲/۱۹ تاريخ پايان دوره: ۱۳۸۶/۰۲/۲۱
مخاطبان دوره: کارمندان و هیات علمی جنسيت مخاطبان: مختلط
شرايط شركت كنندگان: كليه كاركنان رسمي يا آزمايشي دانشگاه آزاد اسلامي
توضیحات:
مشاهد سرفصل: 1110.doc