مشاهد دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: نحوه نگارش CV شناسه دوره آموزشی: 3106
تعداد ساعات: 8 نوع درس:
مجوز دوره: 85/2/4/16 تاریخ مجوز: ۱۳۸۵/۰۴/۱۶
گستره جغرافيايي: واحد ظرفيت كلاس: 20
مدير دوره : سيدجلال منتظري مدرسين دوره:
تاريخ شروع دوره: ۱۳۸۵/۱۱/۲۰ تاريخ پايان دوره: ۱۳۸۵/۱۱/۲۰
مخاطبان دوره: هیات علمی جنسيت مخاطبان: مختلط
شرايط شركت كنندگان: 1_ عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي 2- استخدام تمام وقت آزمايشي يا قطعي در دانشگاه آزاد اسلامي ( غير باز نشسته و غير مامور از ساير ادارات)
توضیحات:
مشاهد سرفصل: 3106.doc