مشاهد دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: كارگاه آمار و spss مقدماتي شناسه دوره آموزشی: 3108
تعداد ساعات: 24 نوع درس:
مجوز دوره: 85/2/4/16 تاریخ مجوز: ۱۳۸۵/۰۴/۱۶
گستره جغرافيايي: واحد ظرفيت كلاس: 40
مدير دوره : سيدجلال منتظري مدرسين دوره:
تاريخ شروع دوره: ۱۳۸۵/۱۱/۱۴ تاريخ پايان دوره: ۱۳۸۵/۱۱/۱۶
مخاطبان دوره: هیات علمی جنسيت مخاطبان: مختلط
شرايط شركت كنندگان: 1-آشنايي با windows مقدماتي 2-گذراندن دروس آمار توصيفي و استنباطي و روش تحقيق 3-داشتن مدرك كارشناسي ارشد و بالاتر در يكي از رشته هاي علوم انساني(روان شناسي،علوم تربيتي،علوم اجتماعي،علوم سياسي و…)
توضیحات:
مشاهد سرفصل: 3108.doc