مشاهد دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: چگونه از يك متن علمي اطلاعات استخراج كنيم شناسه دوره آموزشی: 3016
تعداد ساعات: 8 نوع درس: تخصصی
مجوز دوره: 85/2/4/16 تاریخ مجوز: ۱۳۸۵/۰۴/۱۵
گستره جغرافيايي: واحد ظرفيت كلاس: 40
مدير دوره : سيدجلال منتظري مدرسين دوره:
تاريخ شروع دوره: ۱۳۸۵/۱۱/۲۹ تاريخ پايان دوره: ۱۳۸۵/۱۱/۲۹
مخاطبان دوره: هیات علمی جنسيت مخاطبان: مختلط
شرايط شركت كنندگان:
توضیحات:
مشاهد سرفصل: فاقد سرفصل