مشاهد دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: مسائل و مقررات مالياتي در دانشگاه آزاد اسلامي شناسه دوره آموزشی: 1206
تعداد ساعات: 20 نوع درس:
مجوز دوره: 85/2/4/16 تاریخ مجوز: ۱۳۸۵/۰۴/۱۶
گستره جغرافيايي: واحد ظرفيت كلاس: 20
مدير دوره : سيدجلال منتظري مدرسين دوره:
تاريخ شروع دوره: ۱۳۸۵/۰۷/۲۹ تاريخ پايان دوره: ۱۳۸۵/۰۸/۱۵
مخاطبان دوره: کارمندان جنسيت مخاطبان: مختلط
شرايط شركت كنندگان: كليه كارشناسان مالي رسمي – قراردادي شاغل در دفاتر اداري- مالي دانشگاه آزاد اسلامي
توضیحات:
مشاهد سرفصل: 1206.doc