مشاهد دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: آموزش ايجاد وبلاگ شناسه دوره آموزشی: 1627
تعداد ساعات: 16 نوع درس:
مجوز دوره: 85/2/4/16 تاریخ مجوز: ۱۳۸۵/۰۴/۱۶
گستره جغرافيايي: واحد ظرفيت كلاس: 20
مدير دوره : سيدجلال منتظري مدرسين دوره:
تاريخ شروع دوره: ۱۳۸۵/۰۷/۱۵ تاريخ پايان دوره: ۱۳۸۵/۰۷/۲۹
مخاطبان دوره: کارمندان و هیات علمی جنسيت مخاطبان: مختلط
شرايط شركت كنندگان: به ترتيب اولويت: كليه اعضاي هيات علمي، مديران و كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي با شرايط زير: 1. دارا بودن گواهينامه شركت در دورة آشنايي با اينترنت – شناسة‌ 1605 2. عضويت تمام وقت به صورت رسمي – آزمايشي يا رسمي – قطعي
توضیحات:
مشاهد سرفصل: 1627.doc