مشاهد دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: ويندوز 98 تكميلي شناسه دوره آموزشی: 1621
تعداد ساعات: 40 نوع درس:
مجوز دوره: 85/2/4/16 تاریخ مجوز: ۱۳۸۵/۰۴/۱۶
گستره جغرافيايي: واحد ظرفيت كلاس: 20
مدير دوره : سيدجلال منتظري مدرسين دوره:
تاريخ شروع دوره: ۱۳۸۵/۰۸/۱۳ تاريخ پايان دوره: ۱۳۸۵/۰۹/۱۸
مخاطبان دوره: کارمندان و هیات علمی جنسيت مخاطبان: مختلط
شرايط شركت كنندگان: 1- اشتغال به كار رسمي يا آزمايشي در دانشگاه آزاد اسلامي 2- دارا بودن حداقل ديپلم متوسطه
توضیحات:
مشاهد سرفصل: 1621.doc