مشاهد دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: روش تحقيق در علوم كشاورزي شناسه دوره آموزشی: 3011
تعداد ساعات: 32 نوع درس: تخصصی
مجوز دوره: 73/187085 تاریخ مجوز: ۱۳۸۴/۰۹/۰۹
گستره جغرافيايي: واحد ظرفيت كلاس: 20
مدير دوره : مجيد زارعي مدرسين دوره:
تاريخ شروع دوره: ۱۳۸۴/۱۱/۰۷ تاريخ پايان دوره: ۱۳۸۴/۱۱/۱۰
مخاطبان دوره: هیات علمی جنسيت مخاطبان: مختلط
شرايط شركت كنندگان:
توضیحات:
مشاهد سرفصل: فاقد سرفصل