مشاهد دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: روش تحقيق علوم انساني شناسه دوره آموزشی: 3010
تعداد ساعات: 32 نوع درس: تخصصی
مجوز دوره: 73/193898 تاریخ مجوز: ۱۳۸۴/۰۹/۱۴
گستره جغرافيايي: واحد ظرفيت كلاس: 20
مدير دوره : مجيد زارعي مدرسين دوره:
تاريخ شروع دوره: ۱۳۸۴/۱۱/۰۴ تاريخ پايان دوره: ۱۳۸۴/۱۱/۰۶
مخاطبان دوره: هیات علمی جنسيت مخاطبان: مختلط
شرايط شركت كنندگان:
توضیحات:
مشاهد سرفصل: فاقد سرفصل