مشاهد دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: كارگاه نحوه نگارش زندگينامه علمي ، معرفي نامه و توصيه نامه به زبان انگليسي شناسه دوره آموزشی: 3105
تعداد ساعات: 8 نوع درس:
مجوز دوره: 89/106874 تاریخ مجوز: ۱۳۸۵/۰۵/۰۵
گستره جغرافيايي: واحد ظرفيت كلاس: 20
مدير دوره : سيدجلال منتظري مدرسين دوره:
تاريخ شروع دوره: ۱۳۸۵/۰۶/۲۳ تاريخ پايان دوره: ۱۳۸۵/۰۶/۲۴
مخاطبان دوره: هیات علمی جنسيت مخاطبان: مختلط
شرايط شركت كنندگان: 1_ عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي 2- استخدام تمام وقت آزمايشي يا قطعي در دانشگاه آزاد اسلامي (غير باز نشسته و غير مامور از ساير ادارات)
توضیحات:
مشاهد سرفصل: 3105.doc