مشاهد دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: مقاله نويسي علمي به زبان انگليسي شناسه دوره آموزشی: 3104
تعداد ساعات: 16 نوع درس:
مجوز دوره: 89/106872 تاریخ مجوز: ۱۳۸۵/۰۵/۰۵
گستره جغرافيايي: واحد ظرفيت كلاس:
مدير دوره : مدرسين دوره:
تاريخ شروع دوره: ۱۳۸۵/۰۶/۲۹ تاريخ پايان دوره: ۱۳۸۵/۰۶/۳۰
مخاطبان دوره: هیات علمی جنسيت مخاطبان: مختلط
شرايط شركت كنندگان: 1- عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي 2-استخدام تمام وقت آزمايشي يا قطعي در دانشگاه آزاد اسلامي (غير باز نشسته و غير مامور از ساير ادارات)
توضیحات:
مشاهد سرفصل: 3104.doc