مشاهد دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: آشنايي با نرم افزار WORD شناسه دوره آموزشی: 1602
تعداد ساعات: 24 نوع درس:
مجوز دوره: 85/1/4/31 تاریخ مجوز: ۱۳۸۵/۰۱/۰۴
گستره جغرافيايي: واحد ظرفيت كلاس: 30
مدير دوره : سيدجلال منتظري مدرسين دوره:
تاريخ شروع دوره: ۱۳۸۵/۰۴/۲۷ تاريخ پايان دوره: ۱۳۸۵/۰۴/۲۹
مخاطبان دوره: جنسيت مخاطبان: مختلط
شرايط شركت كنندگان: 1- گذراندن دوره مقدماتي ويندوز98 2- اشتغال دررشته هاي شغلي باشماره تشخيص هاي زير: عناوين رشته شغلي : مسئول ماشين نويس ماشن نويسي فارسي و لاتين ماشين نويسي فارسي اپراتور
توضیحات:
مشاهد سرفصل: 1602.doc