مشاهد دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: اينترنت (1) شناسه دوره آموزشی: 1605
تعداد ساعات: 32 نوع درس:
مجوز دوره: 85/1/4/31 تاریخ مجوز: ۱۳۸۵/۰۱/۰۴
گستره جغرافيايي: واحد ظرفيت كلاس: 40
مدير دوره : سيدجلال منتظري مدرسين دوره:
تاريخ شروع دوره: ۱۳۸۵/۰۲/۳۰ تاريخ پايان دوره: ۱۳۸۵/۰۳/۱۲
مخاطبان دوره: جنسيت مخاطبان: مختلط
شرايط شركت كنندگان: - استخدام تمام‌وقت، آزمايشي يا قطعي در دانشگاه آزاداسلامي (غيربازنشسته و غيرمامور از ساير ادارات و موسسات)
توضیحات:
مشاهد سرفصل: 1605.doc