وب سایت اصلی دانشگاه | دانشجویان و اساتید(سیدا) | اتوماسیون اداری

ليست دوره‌های آموزشی برگزار شده در سازمان

استفاده از فیلتر
فیلتر براساس:
 نام دوره آموزشی: شناسه دوره: مجوز دوره:
تاريخ شروع دوره: تاريخ پايان دوره: گستره جغرافيايي:
مخاطبان دوره : جنسيت : وضعيت دوره :  
حداقل مدرک مورد نياز :        
بعد از تعیین معیارهای فیلتر، دکمه جستجو را کلیک نمائید.
صفحه‌ی تا 4 نمایش صفحات : 1 تا 4   194 :تعداد کل رکودها
ردیفنام دوره آموزشیشناسهمخاطبانگسترهوضعیتتاریخ شروعتاریخ پایان
۱ G.I.S و نرم‌افزار Arcview GIS 3.1 - مرحله 1 1626 هیات علمی واحد پايان يافته ۱۳۸۸/۰۴/۲۹ ۱۳۸۸/۰۴/۳۰
۲ Linux Fundamental& Administration - مرحله 1 1618 کارمندان و هیات علمی واحد پايان يافته ۱۳۸۸/۰۵/۲۵ ۱۳۸۸/۰۶/۰۲
۳ آسيبهاي استعمال مواد مخدر - مرحله 1 7028 کارمندان واحد پايان يافته ۱۳۹۰/۰۷/۱۲ ۱۳۹۰/۰۸/۱۴
۴ آشنائي با شيوه هاي توليد و چاپ مقالات علمي در مجلات ISI - مرحله 1 3139 هیات علمی واحد پايان يافته ۱۳۹۰/۰۹/۰۵ ۱۳۹۰/۰۹/۰۵
۵ آشنايي با كامپيوتر و مقدمات ويندوز 98 - مرحله 2 1601 کارمندان و هیات علمی واحد پايان يافته ۱۳۸۵/۰۸/۰۶ ۱۳۸۵/۰۹/۰۸
۶ آشنايي با كامپيوتر و مقدمات ويندوز 98 - مرحله 1 1601 کارمندان واحد پايان يافته ۱۳۸۴/۰۷/۰۱ ۱۳۸۴/۰۸/۰۱
۷ آشنايي با مشكلات دانشجويان و شيوه هاي برخورد با آن - مرحله 1 1811 کارمندان واحد پايان يافته ۱۳۸۶/۰۱/۱۵ ۱۳۸۶/۰۱/۱۷
۸ آشنايي با مهارتهاي زندگي - مرحله 1 1128 کارمندان واحد پايان يافته ۱۳۸۳/۱۲/۱۵ ۱۳۸۳/۱۲/۱۶
۹ آشنايي با نرم افزار EXCEL 97 (مقدماتي) - مرحله 1 1604 کارمندان واحد پايان يافته ۱۳۸۸/۱۱/۱۳ ۱۳۸۸/۱۱/۱۵
۱۰ آشنايي با نرم افزار power point - مرحله 3 1609 کارمندان واحد پايان يافته ۱۳۸۸/۰۳/۲۳ ۱۳۸۸/۰۳/۲۵
۱۱ آشنايي با نرم افزار power point - مرحله 1 1609 هیات علمی واحد پايان يافته ۱۳۸۶/۰۶/۱۴ ۱۳۸۶/۰۶/۱۵
۱۲ آشنايي با نرم افزار WORD - مرحله 1 1602 نامشخص واحد پايان يافته ۱۳۸۵/۰۴/۲۷ ۱۳۸۵/۰۴/۲۹
۱۳ آموزش ايجاد وبلاگ - مرحله 6 1627 کارمندان و هیات علمی واحد پايان يافته ۱۳۸۸/۰۳/۰۲ ۱۳۸۸/۰۳/۰۳
۱۴ آموزش ايجاد وبلاگ - مرحله 2 1627 هیات علمی واحد پايان يافته ۱۳۸۶/۰۲/۲۷ ۱۳۸۶/۰۲/۲۸
۱۵ آموزش ايجاد وبلاگ - مرحله 1 1627 کارمندان و هیات علمی واحد پايان يافته ۱۳۸۵/۰۷/۱۵ ۱۳۸۵/۰۷/۲۹
۱۶ اينترنت (1) - مرحله 7 1605 کارمندان و هیات علمی واحد پايان يافته ۱۳۸۸/۰۲/۲۶ ۱۳۸۸/۰۲/۳۱
۱۷ اينترنت (1) - مرحله 4 1605 هیات علمی واحد پايان يافته ۱۳۸۶/۰۱/۲۲ ۱۳۸۶/۰۱/۲۴
۱۸ اينترنت (1) - مرحله 3 1605 کارمندان واحد پايان يافته ۱۳۸۶/۰۱/۲۰ ۱۳۸۶/۰۱/۲۲
۱۹ اينترنت (1) - مرحله 2 1605 نامشخص واحد پايان يافته ۱۳۸۵/۱۱/۱۶ ۱۳۸۵/۱۱/۱۷
۲۰ اينترنت (1) - مرحله 1 1605 نامشخص واحد پايان يافته ۱۳۸۵/۰۲/۳۰ ۱۳۸۵/۰۳/۱۲
۲۱ بحث مهدويت «معرفت و شناخت، عشق و انتظار نسبت به امام زمان (عج)» - مرحله 1 4310 کارمندان و هیات علمی واحد پايان يافته ۱۳۸۸/۰۸/۱۶ ۱۳۸۸/۰۸/۱۷
۲۲ برنامه درسي دوره بهداشت عمومي - مرحله 2 1125 کارمندان واحد پايان يافته ۱۳۸۸/۰۲/۰۸ ۱۳۸۸/۰۲/۱۰
۲۳ برنامه درسي ورزش و تندرستي - مرحله 2 1123 کارمندان واحد پايان يافته ۱۳۸۸/۰۷/۲۸ ۱۳۸۸/۰۷/۳۰
۲۴ بهينه سازي روابط استاد و دانشجو - مرحله 1 1826 کارمندان و هیات علمی واحد پايان يافته ۱۳۸۶/۰۶/۱۷ ۱۳۸۶/۰۶/۱۷
۲۵ ترتيل خواني و تجويد قران كريم - مرحله 1 4207 کارمندان و هیات علمی واحد پايان يافته ۱۳۸۶/۰۱/۱۵ ۱۳۸۶/۰۱/۱۸
۲۶ چگونه از يك متن علمي اطلاعات استخراج كنيم - مرحله 1 3016 هیات علمی واحد پايان يافته ۱۳۸۵/۱۱/۲۹ ۱۳۸۵/۱۱/۲۹
۲۷ درآمدي بر امر به معروف و نهي از منكر - مرحله 1 3145 کارمندان و هیات علمی واحد پايان يافته ۱۳۸۸/۰۶/۲۵ ۱۳۸۸/۰۶/۲۷
۲۸ دوره آشنايي با آيين نامه‎هاي آموزشي - مرحله 1 1115 کارمندان واحد پايان يافته ۱۳۸۵/۱۰/۱۵ ۱۳۸۵/۱۰/۱۵
۲۹ دوره آموزشي نگهباني و انتظامات - مرحله 1 1150 کارمندان واحد پايان يافته ۱۳۸۸/۰۱/۲۹ ۱۳۸۸/۰۱/۳۱
۳۰ دوره آموزشي نماز و احكام آن - مرحله 3 1136 کارمندان واحد پايان يافته ۱۳۸۸/۰۶/۰۱ ۱۳۸۸/۰۶/۰۳
۳۱ دوره آموزشي نماز و احكام آن - مرحله 1 1136 کارمندان واحد پايان يافته ۱۳۸۶/۰۶/۲۱ ۱۳۸۶/۰۶/۲۲
۳۲ روخواني و مفاهيم قران كريم - مرحله 1 4202 کارمندان واحد پايان يافته ۱۳۸۶/۰۶/۱۰ ۱۳۸۶/۰۶/۱۵
۳۳ روش تحقيق در علوم انساني - مرحله 1 3111 هیات علمی واحد پايان يافته ۱۳۸۴/۱۱/۰۴ ۱۳۸۴/۱۱/۰۶
۳۴ روش تحقيق در علوم كشاورزي - مرحله 1 3011 هیات علمی واحد پايان يافته ۱۳۸۴/۱۱/۰۷ ۱۳۸۴/۱۱/۱۰
۳۵ روش تحقيق علوم انساني - مرحله 1 3010 هیات علمی واحد پايان يافته ۱۳۸۴/۱۱/۰۴ ۱۳۸۴/۱۱/۰۶
۳۶ روشهاي برقراري ارتباط موفق - مرحله 1 1110 کارمندان و هیات علمی واحد پايان يافته ۱۳۸۶/۰۲/۱۹ ۱۳۸۶/۰۲/۲۱
۳۷ قرائت و مفاهيم قران كريم - مرحله 1 4208 کارمندان و هیات علمی واحد پايان يافته ۱۳۸۵/۰۳/۲۷ ۱۳۸۵/۰۴/۰۳
۳۸ كارگاه آمار و spss مقدماتي - مرحله 1 3108 هیات علمی واحد پايان يافته ۱۳۸۵/۱۱/۱۴ ۱۳۸۵/۱۱/۱۶
۳۹ كارگاه نحوه نگارش زندگينامه علمي ، معرفي نامه و توصيه نامه به زبان انگليسي - مرحله 1 3105 هیات علمی واحد پايان يافته ۱۳۸۵/۰۶/۲۳ ۱۳۸۵/۰۶/۲۴
۴۰ كتابداري و اطلاع رساني مقدماتي 1 - مرحله 1 1501 کارمندان واحد پايان يافته ۱۳۸۵/۰۴/۱۶ ۱۳۸۵/۰۶/۱۶
۴۱ كمكهاي اوليه و اقدامات عمومي قبل و بعد از زلزله - مرحله 1 1404 نامشخص واحد پايان يافته ۱۳۸۵/۰۳/۰۵ ۱۳۸۵/۰۳/۰۸
۴۲ مديريت عملياتي - مرحله 1 2602 کارمندان واحد پايان يافته ۱۳۸۴/۱۰/۱۷ ۱۳۸۴/۱۰/۱۹
۴۳ مسائل و مقررات مالياتي در دانشگاه آزاد اسلامي - مرحله 1 1206 کارمندان واحد پايان يافته ۱۳۸۵/۰۷/۲۹ ۱۳۸۵/۰۸/۱۵
۴۴ مقاله نويسي به شيوه نوين - مرحله 1 1066 هیات علمی واحد پايان يافته ۱۳۹۰/۰۹/۱۳ ۱۳۹۰/۰۹/۱۳
۴۵ مقاله نويسي علمي به زبان انگليسي - مرحله 2 3104 هیات علمی واحد پايان يافته ۱۳۸۶/۰۴/۲۸ ۱۳۸۶/۰۴/۲۹
۴۶ مقاله نويسي علمي به زبان انگليسي - مرحله 1 3104 هیات علمی واحد پايان يافته ۱۳۸۵/۰۶/۲۹ ۱۳۸۵/۰۶/۳۰
۴۷ نحوه نگارش CV - مرحله 1 3106 هیات علمی واحد پايان يافته ۱۳۸۵/۱۱/۲۰ ۱۳۸۵/۱۱/۲۰
۴۸ ويندوز 98 تكميلي - مرحله 3 1621 کارمندان واحد پايان يافته ۱۳۸۸/۰۱/۱۹ ۱۳۸۸/۰۱/۲۷
۴۹ ويندوز 98 تكميلي - مرحله 2 1621 کارمندان و هیات علمی واحد پايان يافته ۱۳۸۶/۰۲/۰۹ ۱۳۸۶/۰۳/۳۱
۵۰ ويندوز 98 تكميلي - مرحله 1 1621 کارمندان و هیات علمی واحد پايان يافته ۱۳۸۵/۰۸/۱۳ ۱۳۸۵/۰۹/۱۸